Author: Kahuna Koala

Watch me Kahuna Koala for all of your Pokemon TCG Content! Watch as I take on the current meta as a South African making my mark. Facebook// @KahunaKoala Instagram// @kahunakoala YouTube// Kahuna Koala